Kerncijfers

Jaarverslag 2016

Economische kerncijfers

BEDRAGEN in € (x1.000)

 2013in %
van omzet
2014in %
van omzet
2015in %
van omzet
2015  1)in %
van omzet
2016in %
van omzet
Bedrijfs-
opbrengsten
1.018.305100%1.029.863100%1.150.204100%1.198.278100%1.291.734100%
Bedrijfskosten ex afschrijving 
immaterieel vast actief
988.85597,1%999.75297,1%1.136.41998,8%1.184.83898,8%1.261.11497,6%
           
EBITA29.4502,9%30.1112,9%13.7851,2%13.4401,1%30.6202,4%
Afschrijving immaterieel 
vast actief
    1.302 1.302 2.977 
Bijzondere waarde-vermindering goodwill    2.474 2.474 1.065 
           
EBIT29.4502,9%30.1112,9%10.0090,9%9.6640,8%26.5782,1%
Financieel
resultaat
1.419 1.478 387 166 -409 
Resultaat deelnemingen1.004  1.002 493 493 1.153 
           
Groepsresultaat voor belasting31.8733.1%32.5913.2%10.8890,9%10.3230.9%27.3222.1%
Aandeel derden-769 -391 2.452 2452 -206 
           
Resultaat voor
belasting
31.1043,1%32.2003,1%13.3411,2%12.7751,1%27.1162,1%
Belasting8.885 8.805 4.985 4.869 9.013 
           
Nettowinst22.2192,2%23.3952,3%8.3560,7%7.9060,7%18.1031,4%

 

       20122013201420152015  1)2016
Gemiddeld aantal
personeelsleden
30.34329.02928.04528.65129.91530.777
Balanstotaal458.601457.679480.172521.336537.114553.582
Groepsvermogen204.385218.418222.006228.063235.918 242.008
Aansprakelijk
vermogen
218.324230.747233.852239.175247.876 253.641
Werkkapitaal102.793110.94998.70377.00482.093 71.160
Current ratio1,41,51,41,31,3 1,3
Solvabiliteit in %44,647,746,243,743,943,7


1) vergelijkende cijfers 2015 zijn aangepast i.v.m. opname 31,25% in Albron BV

Bedrijfsopbrengsten Facilicom Group in € (x 1000)

Scroll over de punten in de lijngrafiek voor de exacte bedrijfsopbrengst per jaar

EBITA Facilicom Group in € (x 1000)

Scroll over de punten in de lijngrafiek voor de exacte EBITA per jaar

Omzet Facilicom 2016 per divisie in €

Scroll over de cirkel voor de omzet per divisie

Omzet Facilicom 2016 per land in €

Omzet Nederland in € (x 1000)

Scroll over de staven in het diagram voor de omzet per bedrijfsonderdeel

Omzet per land in € (x 1000)

Scroll over de staven in het diagram voor de omzet per land

Omzet buitenland in € (x 1000)

Scroll over de staven in het diagram voor de exacte omzet van de buitenlandse bedrijven

Sociale kerncijfers

Milieu kerncijfers